Általános jellemzők

Jelenleg a világ közel 100 országában termesztenek szőlőt. Ezek közül öt (Spanyolország, Olaszország, Franciaország, Törökország, Amerikai Egyesült Államok) birtokolta a világ összes szőlőterületének több mint 51%-át. Spanyolország szőlőültetvényeinek összes területe meghaladta az 1 millió ha-t, s ettől az értéktől Olaszország és Franciaország is alig maradt el. A világ évi összes szőlőterméséből Európa részesedik a legnagyobb arányban (55,3%), utána Amerika (21,1%), majd sorrendben Ázsia (17,2%), Afrika (4,9%) és Óceánia (1,5%) következik., Az évi összes szőlőtermés közel 82%-át borrá dolgozzák fel, 12%-át friss gyümölcsként értékesítik, 5%-ból aszalt szőlő (mazsola) és a maradék 1%-ból pedig egyéb termék (üdítőital, szőlőlé stb.) készül. A termés különböző termékekké való feldolgozásának aránya a kontinensek, az egyes országok, valamint a termés mennyisége és minősége szerint eltérő. Európában például a szőlőtermés közel 90%-át használják fel borkészítésre, viszont Ázsiában ugyanez az arány csak 6%. A borszőlőket étkezésre nem nagyon használják, ugyanakkor az étkezési- és a mazsolaszőlő-fajták termésének több mint fele nem saját kategóriájában hasznosul. A kontinensek közül bortermésével messze kiemelkedik Európa (75,0%), utána Amerika (16,8%), Afrika (3,5%), Ázsia (2,4%) és végül Óceánia (2,3%) következik. Előző években Óceánia bortermelésben rendszerint megelőzte Ázsiát. Ami hazánkat illeti: 22 történelmi borvidékünk közül a legnagyobb a Kunsági Borvidék (20 365 ha), mely jelentősége a filoxéra vész után az un. immunis homoktalajok miatt nőtt meg. (60 % kvarc tartalom, beomló járatok), a legkisebb a Nagy-Somlói Borvidék (553 ha). A rendszerváltáskor 120 000 hektár terület (6 millió hektoliter bor bor), ma 63 000 ha-ra csökkent (3 millió hektoliter bor). A mennyiségi termelésről és a korszerűtlen művelésmódokról (Lenz-Moser, egyes-kettes függöny), áttért a szakma a minőségi termelésre (pl. ernyő művelésmód, tőkénként kis termés, magas hektáronkénti tőszám).

Éghajlat és talajigény

A szőlő fénykedvelő növény. A szórt fényt is jól hasznosítja, a teljes árnyékot azonban nem szereti. Árnyékban, kevés fényben az ízközök megnyúlnak, a rügyekben nem vagy alig differenciálódik fürtkezdemény, a virágok rosszul termékenyülnek, az elrúgás nagymértékű lesz, a levelek korán sárgulnak és elhalnak. Mindez a zsúfolt, széles lombfal belsejében is előfordulhat. A szőlő a fotoszintéziséhez a rendelkezésre álló fiziológiailag aktív fény mennyiségének 1–3, maximálisan 5%-áthasználja fel. Ez az érték a napfény-energia kihasználási együtthatója.

Az életfolyamatokhoz nélkülözhetetlenek a hőviszonyok. A vegetációs periódusok és fázisok csak a szükséges minimális hőmennyiség és hőhatási időtartam mellett folynak le. A szabadföldi szőlőtermesztés általában 9–21 °C-os évi középhőmérsékleti izotermák között folytatható eredményesen. Magyarország déli 2/3 része a 10–11 °C-os, az északi szőlőtermesztő tájak a 9–10 °C-os izotermák között terülnek el. A júliusi középhőmérséklet 20,1–22,7 °C. A tenyészidő középhőmérséklete 14 és 18 °C között változik. A legjobb minőségű termés a 10–16 °C-os évi középhőmérsékletű izotermák között terem. A 16–21 °C-os övezetben a szőlő bőven terem, de bora illat- és zamatanyagokban szegényebb, mint az előbbi övezetben.

Ahol az évi csapadék 500–600 mm, sikerrel lehet szőlőt termeszteni. A 400–450 mm-nél kevesebb csapadékú tájakon öntözéssel lehet kielégítő termést kapni. A 800 mm-en felüli csapadékot nem kedveli a szőlő.

A szőlő a talaj iránt különösebben nem igényes. A szőlőt több helyen talajhasznosító növényként termesztették és termesztik (pl. a Duna-Tisza közén a tápanyagban szegény laza homoktalajon).

A talaj szőlőtermesztésre való alkalmasságának meghatározásakor figyelembe kell venni annak eredetét, mechanikai összetételét, típusát, rétegezettségét, kötöttségét, humusztartalmát, tápanyagtartalmát, színét, mélységét, vízáteresztő és víztartó képességét, kémiai sajátosságait, mésztartalmát stb. Itt szeretnénk utalni a talajvizsgálat fontosságára (ProPlanta2) mellyel minden igény kielégítően meg lehet határozni az adott területre javasolt tápanyag mennyiségeket.

Tápanyag utánpótlása

A szőlő tápanyagigénye

Tápelem

1 t termés és zöldtömeg eléréséhez (kg hatóanyag)

8 tonna termés eléréséhez

(kg hatóanyag)

Nitrogén (N)

3-3,5

24-28

Foszfor (P2O5)

0,7-1,4

6-12

Kálium (K2O)

6-6,2

48-50

A szőlő tápanyagellátása a termesztett növények talajerő-gazdálkodására érvényes általános célokon túl az egyéves növényektől lényegesen különböző sajátos vonásokkal is rendelkezik: a szőlő sokéves, fás szárú növény, mélyen (gyökerei zöme a 0,3–0,6 m-es talajrétegben található) és szerteágazóan gyökerezik, ennek megfelelően a tápanyagokat is ebbe a zónába kell juttatni. A szőlő rügyeinek differenciálódása a terméshozást megelőző év nyarán (a virágzás körüli időszakban) megkezdődik, így a termés két egymást követő évben alakul ki. Tartalék tápanyagainak képzése, idősebb fás részekben történő raktározása s ezek későbbi felhasználása nagymértékű, a fitotechnikai műveletek (metszés, zöldmunkák) módosítják a tápanyag-felhasználást, a tápanyagok viszont visszahatnak a fitotechnikára és az egyéb termesztéstechnikai műveletekre. A termesztett fajták száma nagy, tulajdonságaik, igényeik igen változatosak. Kiterjedt az alanyhasználat, ami az alany–nemes kölcsönhatásán keresztül befolyásolja a nemes táplálkozását. Klímaérzékenysége miatt, kedvezőtlen időjárás esetén (téli–tavaszi–őszi fagyok) a tőke föld feletti részei gyakran károsodnak, ennek következtében a tápanyag-felhasználás az egyik évről a másikra nagymértékben módosul. A tápanyag-ellátottság a termés minőségén keresztül jelentős mértékben hat a bor minőségére, jellegére.

A tápanyagellátással is összefüggő további sajátosság a szőlőtőkét felépítő anyagok mennyisége és minősége. Számos forrásmunkában szereplő mérési adat összegzése alapján az összes biomassza mintegy 4/5 része víz, 1/5–e szárazanyag. A szárazanyag 30%-a nyersrost, 12%-a fehérje, 48%-a nitrogénmentes vonadékanyag, 4%-a zsír és mindössze 6%-a hamu. A hamualkotók között legnagyobb mennyiségben a kálium (42%) található meg. Az egyéb alkotórészek egyikének aránya sem éri el a 10%-ot, ami azonban az egyes ásványi elemek élettani szerepét, jelentőségét nem fejezi ki.

A szőlő nem tekinthető nitrogénigényes növénynek. Adagolásakor körültekintően kell eljárni, mert mind a N-hiány, mind a N-bőség káros következményekkel jár. A mikroelemek közül a szőlő bórigényét emelhetjük ki. Néhány szőlőtermő vidéken (pl. Balaton-felvidék) a Fe-hiány (klorózis) okoz súlyos, nehezen megszüntethető táplálkozási zavarokat.

A szőlő Genezis tápanyag-utánpótlási technológiája

I. A telepítés előtti tartalékoló trágyázás (alaptrágyázás)

Időpont

Termékek

Műtrágya- és lombtrágya-szükséglet a talaj tápanyag-ellátottságától függően

Telepítés előtt a talajba dolgozva a szervestrágyával egy időben

Genezis NPK 7:17:30

420-900 kg/ha

A Nitrogénművek Zrt. 2018-ban is folytatja az immár több mint 11 éves folyamatos múltra visszatekintő talajvizsgálaton alapuló (NTSZ - Növény és Talajvédelmi Szolgálat) költség- és környezetkímélő szaktanácsadási programját (Pro Planta MTA-TAKI - Magyar Tudományos Akadémia Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézete), amely hosszú távú és sikeres együttműködés fenntartását teszi lehetővé a kertészeti szereplőkkel.

Kedvezményes talajminta és levélminta bevizsgálási lehetőség: Genezis kertészeti üzletkötő-szaktanácsadó partnerén keresztül most lehetősége van kedvezményes (4400 HUF + ÁFA/minta) bővített talajvizsgálatra küldeni a megvett mintáját akkreditált laboratóriumba. A minták laborba szállításáról mi gondoskodunk! (Levélanalízis 6000 HUF + ÁFA/minta bővített vizsgálat mikroelemekkel).

A vizsgálat kiterjed a makro- és mezo elemeken kívül a fontosabb mikroelemekre is! A vizsgálati jegyzőkönyv alapján igény szerint szaktanácsot is készítünk 35 eltérő kertészeti kultúrában.  

 

II. Termő korú szőlő ültetvény tápanyag-utánpótlása (fenntartó trágyázás)

Időpont

Termékek

Műtrágya- és lombtrágya-szükséglet a talaj tápanyag-ellátottságától függően

Fenntartó trágyázás, 2-3 évente a talajba dolgozva

Genezis (kloridmentes/szulfátos) NPK 11:11:18+16 S + ME

vagy

(Genezis NPK 7:10:32+ME)

 

200-300 kg/ha

Fejtrágyázás az intenzív hajtásnövekedés időszakában

Genezis Pétisó (össz. hatóanyag: 39 %)

 

160-190 kg/ha

 

A szőlő kimondottan érzékeny a klórra, ezért javasoljuk a kloridmentes, azaz szulfátos komplex prémium NPK műtrágyánkat. Amennyiben még is klóros műtrágyát használ (kiváló a szőlőnek a következő prémium termékünk: Genezis NPK 7:10:32+ME) szigorúan be kell tartani a 6 hónapos szabályt! (A nyugalmi időszak kezdetekor, késő ősszel kell bedolgozni, hogy a fakadásig elteljen a biztonsági időszak.)

III. Termő korú szőlő ültetvény levéltrágyázása

A lombtrágyázás akár öntözött, akár öntözési lehetőséggel nem rendelkező ültetvényekben is egyaránt javasolt, sőt szakmai szempontból kötelező!

Vállalatunk elkötelezett a legkorszerűbb kelátképző anyagok használatát illetően. Kísérleteink azt bizonyítják, hogy jó úton járunk. Az EDDHSA (etilén-di-amin di-hidroxi-szulfofenil-acetát) szerves kelátképzőt gyártjuk, sikerességéről tanúskodjon az alábbi táblázat.

További lehetőség, hogy a Biokontroll Hungária Kft engedélyezte a biotermesztésben az alábbi táblázatban felsorolt készítményeinket. Az öko-biotermesztésben mindig gond a tápanyagutánpótlás, tehát bátran alkalmazzuk a termékcsalád összes tagját.

Termék név

Megnevezés

Mennyiség

Mértékegység

Kelátképző

GENEZIS MIKROMIX-A Mangán  oldat

Mangán (Mn)

5

%

EDDHSA

GENEZIS MIKROMIX-A Cink oldat

Cink (Zn)

5

%

EDDHSA

GENEZIS MIKROMIX-A Réz oldat

Réz (Cu)

5

%

EDDHSA

GENEZIS MIKROMIX-A Szőlő-Gyümölcs oldat

Bór (B)

0,2

%

EDDHSA

 

Réz (Cu)

0,4

%

 

 

Vas (Fe)

3,5

%

 

 

Cink (Zn)

0,4

%

 

 

Mangán (Mn)

0,7

%

 

 

Molibdén (Mo)

0,1

%

 

GENEZIS MIKROMIX-A Zöldség- Dísznövény oldat

Bór (B)

0,6

%

EDDHSA

 

Réz (Cu)

0,35

%

 

 

Vas (Fe)

2

%

 

 

Cink (Zn)

0,6

%

 

 

Mangán (Mn)

0,65

%

 

 

Molibdén (Mo)

0,05

%

 

 

Cink (Zn)

0,3

%

 

 

Mangán (Mn)

0,2

%

 

GENEZIS MIKROMIX-G Szőlő-Gyümölcs szilárd

Bór (B)

0,2

%

EDDHSA

 

Réz (Cu)

0,7

%

 

 

Vas (Fe)

6,9

%

 

 

Cink (Zn)

0,8

%

 

 

Mangán (Mn)

1,3

%

 

 

Molibdén (Mo)

0,1

%

 

GENEZIS SAVASTRENE Fe szilárd

Vas (Fe)

6

%

EDDHSA

GENEZIS SAVASTRENE Fe oldat

Vas (Fe)

3

%

EDDHSA

GENEZIS Pétibór Extra oldat

Bór (B)

10

%

 

Termékeink a konkurrens termékeknél olcsóbbak, kedvező ár-érték arányúak. Minden esetben keressék üzletkötőinket, mindenkinek tudunk megoldást javasolni. Nézzük most termékeinket, a javasolt fenológiai stádiumokhoz kapcsolódóan.

 

Fürtmegnyúláskor

Pétibór Extra

(Szervetlen réztartalmú szerekkel nem keverhető!)

 

3 l/ha

 

Virágzás kezdetekor

Pétibór Extra

(Szervetlen réztartalmú szerekkel nem keverhető!)

 

3 l/ha

 

Kötődés után , a zsendülés kezdetéig

Genezis Mikromix-A Szőlő-Gyümölcs

Genezis Mikromix-A Vas-Magnézium

vagy

Genezis Savastrene Fe

 

 

 

Genezis-Pétisol Foszfor és Káliumdús

3 l/ha

 

3 l/ha

 

(35-75 g/tőke, a tőke korától és a vashiány mértékétől függően, 8-10 liter vízben feloldva, a tőke köré beöntözve.)

 

5 l/ha

 

Érés kezdetén

Pétibór Extra

(Szervetlen réztartalmú szerekkel nem keverhető!)

Genezis Kalcidol

 

 

3 l/ha

 

Levéltrágyaként: 0,5-1,0 V/V%-os töménységben (100 l vízhez 5-10 dl)

A szőlő javasolt Genezis növényvédelmi technológiája

A szőlő növényvédelme kapcsán is jelentős számú készítménnyel állunk partnereink rendelkezésére. A kórokozók, kártevők (a jelentősek vastag betűvel szedve) rövid ismertetése után mutatjuk be palettánkat.

A szőlő kórokozói

Levélsodródás vírus (Grapevine leaf roll closterovirus GLRV), Krómmozaik vírus (Grapevine chrome mosaic nepovirus (GCMV), Agrobaktériumos gyökérgolyva, Aranyszínű sárgaság fitoplazma Grapevine flavescence dorée.

Szőlő peronoszpóra (Plasmopara viticola): a szőlő legjelentősebb betegsége. A levél színén klorotikus foltok, fonákon penészbevonat.A virágon, bogyókon is megjelenik. A fertőzött rész elpusztul, a lomb lehull. Telelés oospórával a növényi maradványokon. Tavasszal 10-13ºC-on indulnak fejlődésnek, 10mm csapadék lehullása esetén. A sporangiospórák az esőcseppekkel felverődnek a levelekre. Apresszóriumot és hausztóriumot fejleszt. Nem törölhető le, nincs illata. A csemegeszőlő fajták fogékonyabbak. 

Szőlőlisztharmat (Uncinula necator): A bogyó héja felreped=sérves bogyó. Ez utat nyit a Botrytisnek. Fennmaradás a rügyekben micéliummal vagy a leveleken: kazmotéciumokkal-ivaros termőtestek. A micélium -15ºC alatt károsodik. Ezekkel a hajtásokkal indul meg a primer fertőzés a konídiumokkal.)

Szürkepenészes rothadás (Botryotinia fuckeliana/Botrytis cinerea): Fertőzési szakaszok: 1., virágzás végén 2., fürtzáródáskor 3., zsendüléstől. A levelek elhalnak, rajtuk szürkés konídiumtartó gyep található. Virágzáskor a fürtkocsány besüpped, barnul. Zsendüléskor: a beteg bogyó rothad, alkoholos erjedés indul meg. Ezt nevezzük zöldrothadásnak. Konídiummal terjed.

Orbánc (Pseudopezicula tracheiphila): Tünet: csak a levélen. Levélerek közötti rész sárgul, majd barnul, vörösödhet is. Az apotécium telel át a fertőzött növényi maradványokon, az aszkospórák szóródása májusban kezdődik.

 Eutipiás elhalás (Eutypa lata / Libertella blepharis:

A fás részeken, sebzések környékén hosszanti irányban rákos sebek, bennük piknídiumok. A peritécium telel át. Az aszkospórák fertőznek, a sebzéseken keresztül. Véd.: sebkezelés, beteg tőkék eltávolítása.

ESCA (Fomitiporia mediterranea, Phaeomoniella chlamidospora, Phaeoacremonium sp.)

 A szőlő kártevői

Vírusvektor fonálférgek (Xiphinema index, X. italica): szívogatás miatt a szőlő gyökércsúcsán és közvetlenül mögötte a sejtek hipertrófikusan megnövekednek, a gyökér megvastagszik, növekedése leáll, majd elpusztul. ennek hatására újabb gyökérképződés indul meg. A szőlő gyökérzónájában él, kívülről szívogatja a gyökereket és a szájszuronyát a gyökér szöveteibe süllyeszti. Tojásait a talajba helyezi.

Amerikai szőlőkabóca (Scaphoideus titanus)

Az aranyszínű sárgaság fitoplazma (Phytoplasma vitis) vektora, invazív faj, 2013-ban a Zalai Borvidéken (Letenye térségében) jelent meg.

Szőlő gyökértetű (filoxéra) (Viteus vitifolii): fő kárt a gyökéren élő alakja okozza, a levéllakó alak a leveleken gubacsokat okoz. 2 éves fejlődésű.

Szőlő levélatka (Calepitrimerus vitis): a levelek kicsik, ráncosak, kanalasodnak. A kifejlett atka telel a kéregrepedésekben. Rügyfakadás után a levelekre vándorolnak. Tömeges szaporodás május végétől. szeptemberben vonulnak telelőre. Term. ell.: Euseius finlandicus ragadozó atka.

Szőlő gubacsatka (Eriophyes vitis): egyedüli tápnövénye a szőlő, kifejlett atkák telelnek a rügyekben, táplálkozásuk rügyek duzzadásakor kezdődik, gubacsban élő atkák szaporodnak, az atkák lombhullást megelőzően húzódnak a rügyekbe. szivogatás miatt a levél fonákán besüllyedő foltokban fehér, rózsaszín később barna szöszösödés képződik.

Közönséges takácsatka (Tetranychus urticae)

Szivarsodró eszelény (Byctiscus betulae): fő kártevő az imágó. Átrágja a levélnyelet és besodorja. N=1, imágó telel, április közepén jön elő. Érési táplálkozás, majd párosodik, petét rak. 1 összesodort levélbe 4-6 pete. A lárvák július végére fejlődnek ki. Kirágják magukat és a talajba másznak bábozódni. Új imágók augusztusban jelennek meg, de ezek már áttelelnek a talajban, csak kis része mászik elő, de tojást már nem rak.

Nagyfejű csajkó Lethrus apterus: alkalmi kártevő a kötött talajú szőlőkben, a kivájt költőüregben a nőstény a hím által beszállított szőlőlevelekből készít golyócska formájú táplálékot a fejlődő lárváknak.

Német darázs (Vespa germanica), darazsak (Vespidae): szüretkor okozhatnak nagy károkat, csapdázni kell.

Zöld cserebogár (Anomala vitis) : a leveleket rágja, csak az erek maradnak meg, lárvák a növények gyökereiből élnek, 3 éves fejlődésű faj, mind 3 telet a talajban tölti pajorként, májusban június elején bábozódik, imágó rajzása június- július. Teljes lombveszteséget is okozhatnak

Firkálóbogár (Adoxus obscurus) : a lárva gyökéren károsít, imágó levélen firkál.

Pirregő tücsök – Oecanthus pellucens : a szőlővenyigébe helyezi tojásait. 1 nemzedékes, tojás alakban telel növényi szárakban, a lárva apró rovarokkal (levéltetű) és virágrészekkel táplálkozik. Hímek adnak ki pirregő hangot.

Szőlőilonca (Sparganothis pilleriana): kora tavasszal a hernyó a rügyeket pusztítja, majd a leveleken hámozgat, később a leveleket összeszövi és az így kialakult levélgubacsban táplálkozik. Egy nemzedékes, L1-es lárva telel a kéregrepedésekben. Rügypattanástól jönnek elő és kezdik el a károsítást. Később bebábozódik (a levélgubacsban általában) és júniusban jön elő az új imágó. A nőstény a levelekre csomókban petézik. Előrejelzés: fénycsapda, feromoncsapda.

 Tarka szőlőmoly (Lobesia botrana): a fiatal hernyók kirágják a virágbimbók és a kis bogyók belsejét, majd fejlődésük előre haladtával kívülről rágják a fürtrészeket. Sűrű szövedékfészket készítenek ahol több hernyó is együtt van. Második nemzedék a szövedékben a zöld bogyó belsejét rágja, harmadik a érőfélben lévő vagy érett bogyót rágja. száraz időben aszusodnak, nedvseben botritisz is megtámadhatja. Három nemzedékes,a báb telel. A nőstény a levelekre petézik.

Nyerges szőlőmoly (Eupoecilia ambiguella) : a fiatal hernyók kirágják a bimbókat, az éppen kötődő bogyókat, szövedékükkel összeszövik a fürtkezdeményeket és fürtöket. Második nemzedékük a zöld bogyókat rágja. 2 nemzedékes, bábok telelnek át kéregrepedésekben szövedékgubóban. 16 fok felett kezdenek el rajzani, május körül. Főleg a virágzati részekre helyezi tojásait, de a száron és leveleken is előfordulhat.

Nézzük most a Genezis partnerhálózat által forgalmazott palettát:

Készítmény neve

Kiszerelés egysége

Károsító

Dózis (kg,l/ha)

Élelmezésügyi várakozási idő (nap)

Abamect SC (Vertimec Pro analóg)

10 ml

atkák

0,75 l/ha

28

Acrobat MZ WG

10/1

peronoszpóra

2-2,5 kg/ha

56

Affirm

1/1

szőlőmolyok

1,25-1,5 kg/ha

7

Agrokén

20/1

lisztharmat + atkagyérítés

25-50 kg/ha

nk

Antracol 70 WG

6/1

gombabetegségek, kivéve lisztharmat

1,5-2,25 kg/ha

nk

Astra Rézoxiklorid

25/1

peronoszpóra, orbánc

2-3 kg/ha

21

Avaunt 150 EC

5/1

szőlőmoly

0,25 l/ha

10

Bordói Extra (Bordói por analóg)

5/1

szőlőorbánc, peronoszpóra

1 %

21

Bordóilé Neo SC

20/1

szőlőorbánc, peronoszpóra

3-4 l/ha

10

Bordóilé+Kén Neo SC

20/1

tűzelhalás, gombabetegségek

4-5 l/ha

21

Bravo 500

5/1

peronoszpóra

2,5-3,0 l/ha

30

Buldozer

20/1

három évnél idősebb állományban magról kelő egy-és kétszikű gyomok

2-3 l/ha

nk

Chorus 50 WG

1/1

botritisz

0,75 kg/ha

14

Copper Field

10/1

szőlőorbánc, peronoszpóra

1,75-2,5 l/ha

21

Coragen 20 SC

5/1

molyok

0,15-0,175 l/ha

30

Cuproxat FW

20/1

peronoszpóra

3,5-4,5 l/ha

21

Cyflamid

1/1

lisztharmat

0,3-0,4 l/ha

21

Decis Mega

1/1

molykártevők, amerikai szőlőkabóca

0,15 l/ha

7

Delan 700 WG

10/1

peronoszpóra

0,35-0,5 kg/ha

28

Dipel DF

20 gramm

molyok

1 kg/ha

2

Domark 10 EC

5/1

lisztharmat

0,25-0,3 l/ha

30

Envidor 240 SC

1/1

levél és takácsatkák

0,4 l/ha

14

Finale 14 SL

15/1

három évnél idősebb állományban magról kelő egy-és kétszikű gyomok

4-5 l/ha

 

14

Flint Max

750 gramm

lisztharmat, botritisz

0,2 kg/ha

35

Forester

5/1

vadriasztó (őz, gímszarvas)

10-150l/ha

nk

Funguran-OH 50 WP

10/1

szőlőorbánc, peronoszpóra

2-3 kg/ha

21

Full 5 CS

1/1

molykártevők, amerikai szőlőkabóca

0,15-0,35 l/ha

3

Insegar 25 WG

600 gramm

szőlőmolyok

0,3-0,6 kg/ha

60

Karate 2,5 WG

200 gramm

szőlőmolyok

0,3-0,5 kg/ha

3

Karate Zeon 5 CS

1/1

molykártevők, amerikai szőlőkabóca, foltosszárnyú muslica

0,2-0,3 l/ha

3

Kocide 2000

5/1

szőlőorbánc, peronoszpóra

1,75-2 kg/ha

21

Mavrik 24 EW

5/1

molykártevők, amerikai szőlőkabóca

0,2-0,3 l/ha

21

Mecomorn 750 SL

5/1

négy évnél idősebb állományban magról kelő egy-és kétszikű gyomok

0,8-1 l/ha

nk

Megatox 22 EC (Reldan 22 EC analóg)

200 ml

szőlőilonca, szőlőmolyok

2,2 l/ha

14

Microthiol Special

25/1

lisztharmat

3-8 kg/ha

nk

Neoram 37,5 WG

5/1

szőlőorbánc, peronoszpóra

1,75-2,25 kg/ha

21

Nissorun 10 WP

5/1

takácsatkák

0,5 kg/ha

28

Nordox 75 WG

10/1

peronoszpóra

1,2-2,0 kg/ha

21

Olajos Rézkén

20/1

univerzális tavaszi lemosó

4 %

nk

Ortus 5 SC

5/1

takács és levélatkák

1,0 l/ha

14

Pendigan 330 EC

5/1

magról kelő egy-és kétszikű gyomok

4-5 l/ha

nk

Polyram DF

10/1

peronoszpóra

2,25 kg/ha

56

Quadris Max

10/1

lisztharmat, peronoszpóra, szürkepenész

1,5-2 l/ha

30

Ridomil Gold Plus 42,5 WP

5/1

peronoszpóra

3,5-4,0 kg/ha

21

Runner 2 F

1/1

molyok

0,15-0,3 l/ha

14

Sumi Alfa 5 EC

5/1

lombrágó hernyók, molyok, levéltetvek

0,1-0,3 l/ha

14

Thiovit Jet

20/1

lisztharmat, atkagyérítés

3-8 kg/ha

nk

Tiuram Granuflow

20/1

botritisz

3-4 kg/ha

35

Topas 100 EC

1/1

lisztharmat

0,25-0,3 l/ha

14

Topsin-M 70 WDG

5/1

lisztharmat, botritisz

01,2 kg/ha

35

Vertimec Pro

1/1

atkák

0,75 l/ha

28

Vondozeb Plus

25/1

szőlőorbánc, peronoszpóra

2 kg/ha

56


Kapcsolódó dokumentumok